Έλα στην οικογένεια της MAXXPARTS για να πάμε μαζί ακόμη ψηλότερα!

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και πληροίτε τα κριτήρια που έχουν τεθεί για άμεση πρόσληψη ή αν θέλετε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σε αρχείο για μελλοντικές ανάγκες της Maxxparts.eu